Posts Tagged Politiek

OV tarieven omhoog na introductie OV-Chipkaart

Wat we eigenlijk al wisten, blijkt te kloppen. De OV bedrijven slaan ene slaatje uit de OV-Chipkaart. Op de site www.treinreiziger.nl kun je het nalezen. Naast het hoge instaptarief dat bij iets langere ritten met bus en tram hard aantikt (bijvoorbeeld Randstadrail bleek opeens  Euro 1,20 te kosten, wat in het strippenkaarttijdperk nog maar Euro 0,86 kostte).  Bij de NS verdwene voordelige kaartsoorten in hoog tempo. Het retourtarief, de voordeelurenkaart is enorm ingeperkt en de meereiskorting blijft wel, maar de procedure om het te gebruiken is zo ingewikkeld, dat veel klanten daar niet uit komen.

Daarbij komt ook nog de extra opbrengst door alle mensen die vergeten uit te checken of verkeerd inchecken en zo ene hoge boete oplopen.Dit alles pleit er opnieuw voor de OV-Chipkaart voorlopig maar niet verplicht te stellen.

 

 

 

 

Tags: , , , ,

Parkeren

Ik woon in een mooie groene wijk in Zoetermeer. Deze wijk heeft uitstekend openbaar vervoer. De randstadhalte is 5 minuten lopen, het NS station ongeveer 10 minuten. Bij het NS station stoppen ook bussen, onder andere naar Delft en Rotterdam. Vanaf het station ben ik lopend sneller thuis dan mijn buurman met de auto.

In de straat waar ik woon, is het soms wat krap met parkeerplaatsen. De gemeente heeft in zijn wijsheid besloten dit probleem op te lossen, door overal waar het enigszins mogelijk is nieuwe parkeerplaatsen te realiseren. Tijdens de inspraakronde, heb ik de gemeente laten weten dat er voldoende openbaar vervoer mogelijkheden zijn en dat je bovendien op minder dan vijf minuten lopen voldoende parkeerplaatsen hebt.  Ronduit verbijsterend is de reactie van de gemeente. Hoe kun je mensen vragen om hun auto op VIJF minuten loopafstand van huis te parkeren? Eerlijk gezegd denk ik dat het besluit al is genomen voordat de mening van de buurt is gevraagd. Intussen hoor ik van steeds meer mensen dat ze tegen deze extra parkeerplaatsen zijn. Ook zijn we nu gezegend met Charly Asfalt als burgemeester. Een stad krijgt de burgemeester die ze verdient …

Tags: , , ,

Tevreden klanten

De NS heeft over het afgelopen jaar een onvoldoende rapportcijfer gekregen voor klanttevredenheid. De reactie hierop van de NS directie is ronduit verbijsterend. In plaats van het probleem op te lossen, zoekt de NS het probleem bij de klanten. Onze klanten zijn onredelijk en stellen te hoge eisen. Ik ben het daar niet mee eens. Als klant verwacht ik van de NS het volgende:

  1. Ik wil op een eenvoudige manier een treinkaartje kunnen kopen en niet veel meer gaan betalen omdat de OV-Chipkaart wordt ingevoerd, of omdat we zo nodig in de Fyra vervoerd moeten worden.
  2. Ik wil op tijd op mijn bestemming aankomen.
  3. Ik wil een redelijke kans op een zitplaats.
  4. Bij calamiteiten wil ik goed geïnformeerd worden over alternatieve reismogelijkheden en over de duur en omvang van het probleem.

Volgens mij is dat redelijk en moet de NS dara aan voldoen. Ik heb helaas regelmatig het gevoel dat mij dingen worden opgedrongen die ik niet wil hebben. Voorbeelden zijn de uiterst klantonvriendelijke afspraken rondom de OV-Chipkaart en het stoppen met de Intercity verbinding met Antwerpen en Brussel.

Tags: , , , , , ,

Zijn politici naïef?

Het lijkt inmiddels een storm in een glas water, het plan in het lente-akkoord om voortaan de reiskosten voor woonwerkverkeer te gaan belasten. Voor de gemiddelde Nederlander heeft deze maatregel een forse impact op het besteedbaar inkomen, zelf als je niet hele erg ver bij je werk vandaan woont.  Wat mij verbaast is het verhaal dat erbij gepresenteerd wordt:

“Als compensatie verlagen we de overdrachtbelasting en dit stimuleert mensen om dichter bij hun werk te gaan wonen.”

Krommer kan het bijna niet. Alsof mensen altijd ene keus hebben bij het kiezen van ene woonplaats.In de grote steden zijn koopwoningen voor veel mensen onbetaalbaar en dus geen alternatief. Op een sociale huurwoning moet je jaren wachten voor je aan de beurt bent. Bovendien werken in veel gezinnen man en vrouw, waardoor minder reiskosten voor de een resulteert in meer reiskosten voor de ander.

Ik vraag me af of politici naïef zijn en echt geloven in dit soort sprookjes, of dat het een wanhopige poging is de bezuiniging te verkopen. Het zou oprechter zijn als ze dit soort onzin argumenten achterwege laten. Mogelijk heeft dat er toe bijgedragen dat de maatregel nu mogelijk weer van tafel gaat.

Tags: ,

Sporters willen niet lopen …

Vorige week kreeg ik via de mail het verzoek een petitie te tekenen tegen autoverkeer in het Diemerpark. Ik heb gevraagd wat er precies aan de hand is. Het verbijsterende verhaal staat hieronder:

In een deel van het Diemerpark zijn er sportvelden, en die zullen uitgebreid worden. Om de sportvelden te bereiken vanaf de weg moet je nu een stukje lopen of fietsen. Bezoekende clubs moeten nu dus iets verderop parkeren. Dat kan op ongeveer 900 meter vanaf de sportvelden in het Diemerpark in een parkeergarage met veel leegstaande parkeervakken). De sportclubs vinden dat dat te ver is voor de bezoekers en wensen daarom dat er vlakbij de sportvelden, midden in het park, een autoparkeerterrein aangelegd wordt. Om dat parkeerterrein te bereiken, zouden de auto’s door het park moeten rijden, op een fiets/wandelpad (dat tot het hoofdnet fiets behoort en een zeer belangrijke fietsverbinding is tussen de nogal afgelegen wijk en de rest van Amsterdam), waardoor fietsers, wandelaars en andere recreanten (skaters…) in de verdrukking zouden komen. Bovendien zouden de auto’s over een lange fiets/wandelbrug moeten rijden die zo smal is dat twee auto’s elkaar moeilijk kunnen passeren.

Natuurlijk zijn er nog veel meer goede redenen om dit niet te willen, maar het is ronduit bizar dat sporters niet in staat zijn 900 m lopend te overbruggen. Meer informatie:

https://sites.google.com/site/houdiemerparkgroen/ en op facebook: http://www.facebook.com/HouDiemerparkGroen.

De petitie kun je teken op:  http://petities.nl/petitie/hou-diemerpark-groen Even doen graag!

Tags: , , , , , ,

Parkeerproblemen

Ik kom niet heel vaak in Amsterdam, maar laatst was er weer eens. Ik moest in de buurt van de Munt zijn. Wat opeens enorm opviel was de het aantal geparkeerde fietsen. In de buurt van de Munt staat de stoep overvol met fietsen, maar ook op de Dam is het één grote chaos van geparkeerde fietsen. Hierdoor komt de ruimte voor voetgangers in het gedrag.  Bij mij kwam meteen de vraag op wat je hier aan zou moeten doen. Betaald parkeren, stallingsverbod zijn repressieve maatregelen waarmee gemeentebesturen proberen dit soort problemen de baas te worden. Jammer, want als je even doordenkt, ontstaat het probleem vooral door het nog steeds toenemende autoverkeer. Drukke binnensteden zijn zijn daar niet op gebouwd. Door toch auto’s toe te laten, verdringen de auto’s de fietsen en de fietsen de voetgangers.  Overigens vormt ook het openbaar vervoer ene stevige belasting op de leefbaarheid van de steden. Ik heb eerder gepleit om auto’s uit de steden te weren.  Het is de enige oplossing als de mobiliteitsbehoefte nog verder toeneemt. In plaats van het huidige afbraakbeleid voor het openbaar vervoer, zou dit juist verder verbeterd moeten worden. In plaats van auto’s toe te staan 130 km/uur te rijden, zou het autoverkeer in snelheid afgeremd moeten worden, vanwege de veiligheid en het leefklimaat.

Ik vrees dat het huidige politieke klimaat minder dan ooit rijp is om echte problemen echt op te lossen.

 

Tags: , , , , , ,

Stoppen met OV subsidie?

De laatste tijd zijn diverse artikelen verschenen, waarbij men zich afvraagt of het niet beter is te stoppen met subsidie op openbaar vervoer. Dat is wel behoorlijk in tegenspraak met enkele jaren geleden, toen gepleit werd voor gratis openbaar vervoer.

Gratis openbaar vervoer is geen goed plan. Het draagt niet bij tot minder autogebruik en is  werkt concurrentievervalsend. Stoppen met subsidie is echter wel het andere uiterste. Van elk OV-kaartje wordt 30-50% betaald uit subsidies door de overheid. Dat lijkt onlogisch, want je krijgt er toch wat voor? Toch ben ik er geen voorstander van de subsidie op OV drastisch te verlagen. De belangrijkste reden is dat daardoor het gebruik zal afnemen. Meer mensen kiezen voor de auto. De kwaliteit loopt dan nog verder terug dan nu al het geval is, met als gevolg dat OV steeds minder een acceptabel alternatief wordt.

Dat is niet erg voor mensen die een alternatief hebben. Het is wel erg als je geen alternatief hebt. Het betekent dat je minder goed in de maatschappij kunt functioneren. Bijvoorbeeld je kunt een baan niet accepteren omdat de reistijd volledig uit de hand loopt.

Overigens worden niet alleen de OV reizigers hierdoor getroffen. Wel of geen OV maakt een wereld van verschil op het aantal files en is daarmee slecht voor de economie.

Ik wil juist pleiten voor veel beter openbaar vervoer, zodat het een echt alternatief wordt voor de auto. Begin augustus ben ik enkele dagen in Berlijn geweest. Berlijn is wat betreft vervoer een zeer rustige stad. Dat komt deels door de geografie met een zeer uitgestrekt centrumgebied, maar ook door het uitstekende openbaar vervoer. Je hoeft nooit langer dan 5 minuten te wachten op de S-Bahn. Beter nog, de treinen zitten altijd behoorlijk vol, ook buiten de spits en ook naar de buitenwijken en omliggende plaatsen zoals Potsdam. Dit ontstaat niet in een paar jaar, maar is het resultaat van tientallen jaren consequent investeren. Daar kunnen we nog wat van leren in Nederland!

 

Tags: , , , ,

Reisinformatie

Ik had echt weer eens een positief verhaal willen schrijven en misschien is het toch eigenlijk wel goed nieuws. De NS is al een tijd bezig om in de treinstellen displays te installeren met reisinformatie. Naast nuttige informatie over de route en geplande of verwachte aankomsttijden, staat er ook leuke informatie op. We rijden nu 130km per uur, daar kan Charlie Aptroot nog niet tegenop! Ik mis nog wel het advies om even naar buiten te kijken om te zien hoe de trein alle auto’s op de A12 ruimschoots inhaalt.

Laatst zag ik zelfs een poging om ook de aansluitende treinen te vermelden. Gaat dus de goede kant op zou je zeggen. Helaas, of maar goed ook voor een kritische columnist, zo goed werkt het niet. In de sprinter loopt de reisinformatie regelmatig enkele stations achter, zodat je bij Zoetermeer te horen krijgt dat de aankomst in Gouda aanstaande is. Stations worden keurig omgeroepen, maar nog te vaak is de omroep slecht verstaanbaar of werkt het helemaal niet. Dit geldt natuurlijk vooral tijdens calamiteiten. Jammer, want goede reisinformatie onderweg is belangrijk, zeker voor trajecten waar je als reiziger niet goed bekend bent. Geen informatie is dan zelfs beter als foute informatie. Gelukkig gaat het steeds ene beetje beter, maar de NS heeft ook hier nog een lange weg te gaan.

 

Tags: , , , ,

Heeft 130 zin?

Het kabinet heeft besloten dat we op de autowegen wat harder mogen rijden. 130 km per uur. Dat scheelt in theorie ruim 8% reistijd. De prijs die je ervoor betaalt is een flink hoger brandstof verbruik. Verder schijnt het erg goed te zijn voor de orgaandonatieclubs, omdat er meer ongevallen gebeuren. Helaas kun je zelfs als je 130km/uur mag rijden, zelden heel lang achter elkaar zo hard rijden. Er is altijd wel een sukkel die je afremt, of er is ene afslag of een vrachtwagen moet zo nodig inhalen. Per saldo mag je blij zijn als je enkele minuten tijdwinst boekt.

De nadelen zijn meer lawaai voor de omwonenden. Eigenlijk vind ik dat het grootste probleem met dit initiatief. Om iets harder te mogen rijden, wordt het woongenot van heel veel mensen opnieuw een beetje aangetast. Voor mij is daar de balans zoek. Vrijheid is mooi, maar er moet evenwicht zijn tussen jouw vrijheid om hard te mogen rijden en de vrijheid van andere mensen om rustig te mogen wonen en schone lucht te mogen inademen.

Tags: , ,

Winterperikelen

Op het tuintafeltje ligt zeker 20 cm sneeuw. De sneeuw veroorzaakt zowel voor automobilisten als OV-reizigers nogal wat overlast. Op de snelwegen mag je niet harder dan 50km/uur, treinen vallen uit, bussen rijden soms niet en dan weer wel, nog steeds vastgevroren wissels.

Opnieuw is er veel kritiek geleverd op de NS en ProRail. Deze bedrijven hebben redelijk hoog van de toren geblazen dat de problemen nu onder controle zijn. Er zijn goede stappen gezet:

  • Wisselverwarmingen verbeterd.
  • Trein robuuster gemaakt.
  • Meer personeel op de been om in te grijpen.
  • Aangepaste dienstregelingen.
  • Landelijke verkeerspost voor calamiteiten

Waar het vooral fout gaat, is nog steeds de communicatie naar de klanten. Bovendien blijken ook dit jaar veel treinstellen met storingen te kampen. Het winterhard maken is nog niet helemaal gelukt. Ik heb ergens gelezen dat de nieuwe sprinters pas nu getest zullen worden op extreme weersomstandigheden. Dat had natuurlijk al drie jaar geleden moeten gebeuren.

Voor mijn gevoel is de treinreiziger niet veel slechter af dan de automobilist. Toch moet de druk op de NS en ProRail gehandhaafd blijven. Vooral de stevige druk vanuit de politiek lijkt zeer effectief te zijn om deze bedrijven in beweging te krijgen.

Dit speelt ook bij de kwestie van de toiletten in de trein. Pas na stevige druk van politiek en personele gaat de NS door de bocht, maar nog steeds niet van harte. Ook bij de regionale vervoerders speelt dit. Als de provincie geen toiletten eist, hoeven we dat toch lekker niet te doen? Intussen blijkt juist bij extreme omstandigheden het nut van deze voorziening. mensen hebben soms uren vastgezeten in een stoptrein en dan kan de nood hoog worden. Bij een bus kunnen mensen nog uitstappen, bij de trein kan en mag dat meestal niet. Ook dit pleit voor toiletten.

Tags: , , , ,