Posts Tagged file

Spitstarief NS omhoog?

Vorige week is er enige ophef ontstaan over voorstellen om reizen met de trein in de spits duurder te maken.  Aanvankelijk was het beeld dat dit een voorstel is van de NS. Later heeft de NS dit ontkend en krijgen de ambtenaren van Verkeer en Waterstaat de schuld. Eerlijk gezegd kan ik me niet voorstellen dat zij dit zonder enige vorm van overleg met de NS hebben voorgesteld.  Voor zover ik weet, beslist de NS zelf over de tarieven en niet de politiek. Het lijkt er op dat de NS door te ontkennen probeert om de politiek de kastanjes uit het vuur te laten halen.

Intussen roert de NS wel een belangrijk issue aan. Tijdens de spits zitten de treinen overvol en de rest van de dag staan ze stil. Voor zover ik weet, is het marktaandeel van de NS in de vervoersbehoefte ongeveer 10%. In een mooie droom en als  we genoeg investeren, is het misschien wel mogelijk de capaciteit te verdubbelen. Bij gelijkblijvende vraag naar mobiliteit, neemt dan het marktaandeel van de NS toe naar 20%. Bij de overige vervoersvormen, daalt het aandeel van 90% naar 80%. Omdat hier ook nog fiets en streekvervoer in zitten, levert dit een mooie bijdrage op van een procent of 20 in vermindering van het autogebruik. Ja, 20%, zeker geen halvering.

Nemen dan ook de files af? Ja ze worden korter, maar er zullen net zoveel files zijn. Files ontstaan voor een aanzienlijk deel door stomme fouten van weggebruikers. Een vrachtwagen die kantelt, personenwagens die te hard rijden tijdens mist waardoor het fout gaat, motorpech. Het echte probleem is dat zelfs brede wegen relatief smal zijn ten opzichte van de lengte van de voertuigen. Bij de trein geldt dit ook. Als een trein stil staat, kan niemand er langs. Als iemand voor een trein springt, staat het hele treinverkeer langdurig stil.

Misschien horen files wel bij het reizen. De oplossing daarvoor is natuurlijk een hele logische, minder reizen. Daarvoor heb ik al de nodige handreikingen gegeven.  Zie de andere artikelen in de categorie oplossingen.

Tags: , , , ,

Ophef over kilometerheffing

Er is weer veel gedoe over de kilometerheffing. Onze onvolprezen minister heeft besloten het lot van de kilometerheffing in handen te leggen van een belangenvereniging van automobilisten. Helaas heeft de minister verzuimd om vooraf even goed uit te zoeken wat de ANWB doet. Als je deze club mag geloven, zijn ze niet op zoek naar een eenvoudig ja/nee referendum, maar zoeken ze de nuance en de uitvoerbaarheid.

Net als veel andere mensen deel ik de twijfels ten aanzien van de uitvoerbaarheid. Het systeem is technisch complex, de oplossing is niet goed voor onze privacy en na de ervaringen met de Ov-Chipkaart houd ik mijn hart vast. Je moet er ook niet aan denken dat een flink aantal automobilisten voor het toch al overlaste openbaar vervoer gaat kiezen. Zelfs als dat niet gebeurt, levert dit voorlopig alleen ene verschuiving op in reismomenten, zoals gebleken is bij de actie tussen Arnhem en Nijmegen, waar automobilisten contant geld uitbetaald krijgen als niet meer tijdens de spits rijden. Het doet me sterk denken aan de tijd dat er nog centrale computersystemen waren. Deze systemen waren tijdens de kantooruren altijd overbelast, zodat mensen die rekenintensieve klussen hadden, gingen uitwijken naar de vroege ochtend, lunchpauze en late avond.  Na een tijdje is het heel vroeg en hele laat net zo druk als overdag en is de formule uitgewerkt. Mijn voorspelling is dat er dan toch weer gewoon nieuw asfalt gelegd wordt.

Wat echt nodig is, is het stimuleren van echte gedragsverandering. Dat begint al bij de korte ritjes. Als je het fysiek aankunt, alle ritten korter dan 8 km met de fiets of lopend. Ook minder riten helpen. Thuiswerken is een prima alternatief en met moderne communicatiemiddelen valt er nog veel te winnen. Voor degenen die niet thuis kunnen werken, kan de overheid lokale voorzieningen inrichten. Nu al werken veel ZZPers gewoon vanuit ene plaatselijk café. Mijn extremere voorstellen, het Agora als lokaal ontmoetings- overstap- en werkcentrum kan zeker ene nuttige bijdrage leveren.

Tags: , , ,

Rekeningrijden

Misschien is het eindelijk zo ver. De minister wil nu echt het rekeningrijden gaan invoeren. Is dat een goed idee? Als je er even over nadenkt waarschijnlijk niet. Het vraagt een enorme investering plus hoge jaarlijkse kosten. In de Volkskrant is al gesuggereerd om gewoon de accijnzen op benzine en diesel te verhogen in ruil voor afschaffing van de wegenbelasting. Dit doet precies wat je zou moeten doen, de benzineslurpers betalen het meest. Je hebt dan alleen nog een aanvullende vervuilingstaks nodig voor vieze motoren. Wat je hiermee niet kunt oplossen is het gebruik van drukke wegen tijdens de spits. Ook daarvoor hebben we al jaren een prima oplossing,: de file.

Tags: , , ,

Startnotitie

Ik woon in Zoetermeer tamelijk dicht bij de A12. De A12 veroorzaakt een constant achtergrond lawaai, dat vooral bij rustig weer goed te horen is. Daarnaast wordt er fijnstof uitgestoten. Hoeveel en hoe erg dat is weet ik niet. Het lawaai valt op en is de bewoners van de wijk al jaren een doorn in het oog. Tot nu toe is er geen bereidheid van de overheid geweest om hier iets aan te doen.

Enkele maanden geleden kondigde Rijkswaterstaat aan een spitsstrook te willen aanleggen. Dat heeft een heel proces tot gevolg. Dit begint met een Startnotitie. Deze kreet kende ik nog niet, maar blijkbaar heb je er inspraak op en zo trok ik samen met enkele honderden inwoners van Zoetermeer naar een bijeenkomst over de Startnotitie.

Een Startnotitie blijkt eigenlijk ene projectvoorstel te zijn. In de Startnotitie wordt uitgelegd welke alternatieven bekeken zijn en welke alternatieven verder uitgewerkt worden. In de Startnotitie staat ook de aanpak voor de Milieueffectrapportage (MER) beschreven.

De inspraak biedt omwonenden de mogelijkheid alternatieve oplossingen aan te dragen en om de invloed te hebben op de aandachtspunten van de MER.  Tijdens de bijeenkomst gaf Rijkswaterstaat een boeiende toelichting over hoe de wet omgaat met geluidsoverlast. Sterk vereenvoudigd komt het er op neer dat zolang er niets aan de weg verandert, onze overheid ook niets hoeft te doen aan overlast. Als er wel wat verandert, moet de overheid onderzoeken of de overlast boven een drempel uit komt. Als het lawaai boven de norm komt, moet de overheid maatregelen nemen om in ieder geval aan de norm te voldoen en bij voorkeur om aan de streefwaarden te voldoen.

Dus, als we geluk hebben, gaat er eindelijk iets gebeuren aan de lawaaioverlast van de A12. Als we pech hebben wordt het alleen maar erger en zitten we nog minstens 10 jaar met de ellende. Wordt vervolgd eind 2009 als de MER klaar is.

Tags: , ,

Heidag

Afgelopen donderdag hadden we een heidag van mijn afdeling. Met ruim veertig man en vrouw een dagje naar het KNVB sportcentrum bij Woudenberg. Eerst en zeskamp, niet echt mijn favoriete vermaak en daarna samen werken aan een betere samenwerking.
Read the rest of this entry »

Tags: , ,

We wonen verder weg

Onlangs kwam ik een grafiekje tegen, dat informatie geeft over woon-werkverkeer. Op de website van het CBS kun je meer informatie vinden. Wat mij opvalt is dat we sinds 1990 verder bij ons werk vandaan wonen. Niet echt verrassend. Ook de reisduur is toegenomen. van gemiddeld iets meer dan 21 minuten tot bijna 27 minuten.

Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

Filevrije dag

Donderdag 9 oktober is bestempeld tot filevrije dag. Natuurlijk waren er net zoveel files als anders, alleen de spreiding in tijd was groter. De dag heeft vooral symbolische waarde. Laat iedereen een keer nadenken over files en wat je er zelf aan kunt doen om ze te vermijden. Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Verhuispremie

Een ??????nieuw idee in de strijd tegen de files is de verhuispremie. In ons politieke centrum leeft de gedachte dat als mensen dichter bij hun werk gaan wonen, dit helpt tegen files. Tot zover een correcte redenering. Read the rest of this entry »

Tags: , ,