Archive for category Openbaar vervoer

Bom en andere werkzaamheden

Mijn zusje was jarig. dat gebeurt elk jaar rond deze tijd en we hadden afgesproken afgelopen zondag haar verjaardag te komen vieren.  Het was een redelijk onaangename verrassing toen we merkten dat er niet alleen werkzaamheden tussen Gouda en Utrecht gepland waren, maar dat er ook een bom bij Gouda gedemonteerd zou worden. Heen een uur en een kwartier extra reistijd en terug ruim 45 minuten. Reizen met openbaar vervoer is niet altijd leuk.

Hoe heeft de NS het deze keer “opgelost”?  Heen in Zoetermeer met de trein naar Zoetermeer-Oost, daar 6 minuten wachten, dan naar Gouda, 10 minuten wachten en in Utrecht ook nog eens 10 minuten wachten. Omdat er ook wegwerkzaamheden op de A12 waren, deed de bus er extra lang over. Ik vond het storend dat de bussen vanaf Zoetermeer-Oost vertrokken en niet vanaf Zoetermeer. Dat zou toch een overstap en extra wachttijd gescheeld hebben. Het goede nieuws was wel dat er de hele dag elk kwartier stoptreinen reden. Op de terugweg heeft ons dat een kwartier reistijd bespaard. De snelbus van Gouda naar Utrecht stopte ook in Woerden. Dat kost al snel 10 minuten extra reistijd.

Van  mij mag de NS nog wel wat meer doen richting de klanten. Zeker voor de klanten die dubbel zijn getroffen door de werkzaamheden. Het komt over alsof de NS het heel normaal vindt dat een reis zomaar twee uur langer duurt op een dag.  Met een excuusbrief en ene bon voor een kop koffie kom je al een heel eind. Een reductie op het tarief vind ik in deze omstandigheden ook wel passend. Daarnaast lijkt het mij ene goed idee om wat meer uitleg te geven over waarom er busvervoer is en wat de NS allemaal uit de kast getrokken heeft om het ongemak zoveel mogelijk te beperken. Zelfs als er niet meer mogelijk is dan ze nu doen, kan dit helpen het imago te verbeteren.

Tags: , , ,

Düsseldorf

Weekendje weggeweest naar Düsseldorf.  Vanaf Utrecht ben je er eigenlijk heel snel, 1 uur en 45 minuten, sneller dan wanneer je naar Groningen wil. Wat ik vreemd vind is het volgende. Als ik naar Groningen wil, koop ik ene kaartje en kan ik zo inde trein stappen. Voor mijn reis naar Düsseldorf heb twee maanden vooruit de kaartjes gekocht en gereserveerd. Bovendien rijdt er slechts één trein per 2 uur. Terwijl je ziet dat vliegen steeds gewoner, wordt, geldt dat voor de trein blijkbaar niet. Dat is jammer, want het zou de concurrentiepositie van de trein veel sterker maken. Op vliegvelden heb je altijd last van veel gedoe met bagage en de veiligheidscontroles. Je moet er twee uur van te voren al zijn, in die tijd ben ik al in Düsseldorf!

Het lijkt mij de moeite waard om uit te zoeken of het voor de economie beter zou zijn om te stoppen met nationalistisch denken over het spoorwegnet. Waarom laten we de treinen ophouden bij Enschede, Arnhem, Venlo, Maastricht? Stel dat we alle Intercity treinen ene stuk verder laten doorrijden naar de grote Duitse spoorwegknooppunten. Daar kun je makkelijk overstappen op treinen naar de rest van Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Polen. Richting België doen we dat al. Waarom kan dat niet in oostelijke richting?

Tags: , , ,

Vergeten uit te checken?

Een site met informatie voor alle mensen die vergeten met de OV-Chipkaart uit te checken: www.vergetenuittechecken.nl

Er zijn twee aspecten die mij opvallen. de eerste is dat de diverse bedrijven er toch verschillend mee om lijken te gaan. Bovendien zijn medewerkers niet altijd goed op de hoogte van de juiste procedure om geld terug te vragen.

Het tweede dat mij opvalt zijn de afzichtelijke formulieren die ingevuld moeten worden. Gelukkig kun je ze wel downloaden, maar niet op je PC invullen. In plaats daarvan moet je alle informatie netjes in de hokjes schrijven, zodat het formulier automatisch verwerkt kan worden. Je moet wel een heel karig loon hebben wil dit uit kunnen. Alleen bij de RET kun je het formulier on-line invullen. Het zou mooi zijn als dan ook de vaste gegevens bewaard kunnen worden.

Hopelijk wordt dit in de komende tijd nog verbeterd. Het gaat om kleine bedragen, maar de irritatiefactor is groot, zeker als de oorzaak ligt bij defecten in apparatuur.

Tags: ,

Boos

In ons lokale krantje stond het volgende bericht:
Een meneer wil met de bus mee en een kaartje in de bus kopen. De chauffeur kan niet wisselen en vraagt de meneer om te pinnen. De pinautomaat weigert  het pasje van de meneer. De chauffeur zegt tegen de meneer dat hij dan maar moet uitstappen. Geen kaartje, net in de bus. De meneer wordt erg boos en zegt lelijke dingen. Misschien vallen er zelf klappen. Eindresultaat is dat de meneer gearresteerd wordt.

Ik vind het een triest verhaal. Een zeer klantonvriendelijke chauffeur. iemand die erg boos wordt (begrijp ik) en het loopt volledig uit de hand. Is dit nou nodig? Als ik de chauffeur was geweest als ik de meneer gratis mee laten rijden.  Dan was er niets aan de hand geweest, behalve een strop van Euro 1,50 voor het vervoerbedrijf.

Tags: , , ,

Spitstarief NS omhoog?

Vorige week is er enige ophef ontstaan over voorstellen om reizen met de trein in de spits duurder te maken.  Aanvankelijk was het beeld dat dit een voorstel is van de NS. Later heeft de NS dit ontkend en krijgen de ambtenaren van Verkeer en Waterstaat de schuld. Eerlijk gezegd kan ik me niet voorstellen dat zij dit zonder enige vorm van overleg met de NS hebben voorgesteld.  Voor zover ik weet, beslist de NS zelf over de tarieven en niet de politiek. Het lijkt er op dat de NS door te ontkennen probeert om de politiek de kastanjes uit het vuur te laten halen.

Intussen roert de NS wel een belangrijk issue aan. Tijdens de spits zitten de treinen overvol en de rest van de dag staan ze stil. Voor zover ik weet, is het marktaandeel van de NS in de vervoersbehoefte ongeveer 10%. In een mooie droom en als  we genoeg investeren, is het misschien wel mogelijk de capaciteit te verdubbelen. Bij gelijkblijvende vraag naar mobiliteit, neemt dan het marktaandeel van de NS toe naar 20%. Bij de overige vervoersvormen, daalt het aandeel van 90% naar 80%. Omdat hier ook nog fiets en streekvervoer in zitten, levert dit een mooie bijdrage op van een procent of 20 in vermindering van het autogebruik. Ja, 20%, zeker geen halvering.

Nemen dan ook de files af? Ja ze worden korter, maar er zullen net zoveel files zijn. Files ontstaan voor een aanzienlijk deel door stomme fouten van weggebruikers. Een vrachtwagen die kantelt, personenwagens die te hard rijden tijdens mist waardoor het fout gaat, motorpech. Het echte probleem is dat zelfs brede wegen relatief smal zijn ten opzichte van de lengte van de voertuigen. Bij de trein geldt dit ook. Als een trein stil staat, kan niemand er langs. Als iemand voor een trein springt, staat het hele treinverkeer langdurig stil.

Misschien horen files wel bij het reizen. De oplossing daarvoor is natuurlijk een hele logische, minder reizen. Daarvoor heb ik al de nodige handreikingen gegeven.  Zie de andere artikelen in de categorie oplossingen.

Tags: , , , ,

Branbant stopt met gratis bus

De provincie Brabant stopt met gratis openbaar vervoer na een proef van 2 jaar (bron: Volkskrant 12-3-2010). Tot teleurstelling van de provincie, is zelfs gratis openbaar vervoer niet genoeg om mensen uit de auto te krijgen. Het enige effect dat ze hebben bereikt is dat openbaar vervoer reizigers meer gingen reizen.

Vreemd is dit niet. Als je het OV-wereldje een beetje volgt, is volstrekt duidelijk dat je automobilisten niet op prijsconcurrentie uit de auto krijgt.  Het comfort van de auto wint het voor mensen die hiervoor gevoelig zijn. Met een auto stap je voor de eigen deur in en bij de andere deur uit. In de tussentijd zit je in je eigen comfortabele huisje op wielen met redelijke privacy en je bent onafhankelijk van de buitenwereld.

Mensen die overstappen naar openbaar vervoer doen dat maar om twee redenen: de files en parkeerproblemen.  het ontbreken van parkeerplekken en lange files zijn de beste manier om automobilisten in het OV te krijgen. Helaas scoort dit politiek gezien nogal slecht. Mijn advies an de provincie Brabant: sluit alle binnensteden zoveel mogelijk af voor autoverkeer, maak de parkeerplaatsen in de binnensteden erg duur en richt goedkope parkeergelegenheid aan de rand van de stad in. Zorg ervoor dat de bus elke 5-10 minuten rijdt voor vervoer binnen de stad. Doe dat vooral niet gratis, maar maak de drempel om een kaartje te kopen laag. Zorg ook voor intensieve permanente campagnes om automobilisten er op te wijzen dat dit ze tijd scheelt. Doe in de bussen vooral niet moeilijk over grote bagage. En als je toch bezig bent, zorg voor fietsverhuur bij deze parkeerplaatsen.

Tags: , , , ,

Fiets parkeren

De komende jaren zal in de grote steden het parkeren van fietsen bij de stations een steeds groter probleem worden in plaats van een steeds kleiner probleem.  De deskundigen hebben berekend dat de komende 10 jaar 175.000 extra stallingsplaatsen nodig zijn, terwijl er maar 75.000 worden gerealiseerd. Oorzaak: foutje in de prognoses. Steeds meer mensen snappen dat je het beste met de fiets naar het station kunnen gaan.  Dit even oplossen is kennelijk niet zo eenvoudig. Stations zijn behoorlijk ingeklemd in een vaak stedelijke omgeving. Even 5000 extra stallingsplaatsen bijbouwen, lukt niet zo makkelijk.

Een groot probleem is het zeer inefficiënte gebruik van de stallingsruimte. De stalling wordt namelijk ook als dumpplaats voor oude fietsen gebruikt. Zoek dan maar eens uit welke fietsen gedumpt zijn en welke exemplaren weliswaar roestig zijn, maar nog wel gebruikt worden. Ik schat in dat wel op te lossen is.

Het gaat mij om een veel grotere uitdaging. Niet alleen de fietsenstallingen zijn overvol, maar je ziet ook dat bij sommige grotere stations de perrons onvoldoende capaciteit hebben (Amsterdam Centraal, Utrecht bij spoor 1 t/m 4) en busstations die overvol zijn (met name Utrecht CS). Zeker als het ergens fout gaat, lopen de stations vol met mensen die geen kant meer op kunnen. Meer treinreizigers: leuk, maar ik schat dat we steeds meer tegen fundamentele capaciteitsgrenzen van het spoorwegnet aan gaan lopen.  Ik betwijfel of de huidige plannen voldoende zijn om bijvoorbeeld het marktaandeel van trein op te voeren van de huidige 10-11% naar 20%. Dat zou een verdubbeling van het aantal reizigers betekenen.

Tags: , , , ,

Meer sneeuw

Eergisteren was het weer raak. Lange files, tot diep in de nacht door sneeuwval. Intussen begint het winterweer behoorlijk hinderlijk te worden. Read the rest of this entry »

Tags: , , , , ,

Zeven banen asfalt

Eergisteren in  De Pers. De A27 bij Utrecht wordt verbreed tot 7 rijstroken.  Het spoor tussen Utrecht en Vleuten wordt verbreed van 1 naar 2 sporen per richting. En dat maar over een afstand van een paar kilometer. Zijn de verhoudingen niet een beetje zoek? We moesten toch meer met het openbaar vervoer gaan reizen en minder met de auto? Laten we dan ook de investeringen hierbij aanpassen. Utrecht-Gouda 8 sporen en geen 2 1/2!

Tags: , ,

Geheim genootschap

Op 15-10-2009 stond er een artikel in De Pers over een geheim genootschap: het genootschap van rijbewijsloze mensen. Vera Dalm van Milieu Centraal mag de voorzitter worden. De strekking van het artikel is dat er in nederland veel meer mensen wonen die geen rijbewijs hebben dan je op het eerste gezicht denkt. De meest zijn daar best gelukkig mee.Deze site bewijst met enige regelmaat dat zonder auto door het leven gaan prima te doen is. Als geen auto nodig hebt, waarom zou je dan een rijbewijs willen hebben? Het voorkomt de verleiding om zonder ervaring toch hele af en toe de verkeersveiligheid in gevaar te brengen.

Hebben deze mensen een vereniging nodig? Ik heb deze behoefte nooit zo erg gehad. Om goed te kunnen leven, zonder auto zijn maar drie dingen nodig:

  • Goed openbaar vervoer
  • Een fiets
  • Bezorgdiensten

In Nederland zijn de laatste twee prima geregeld. Het openbaar vervoer mag wel wat beter.  Voor de eerste twee zijn er prima verenigingen doe de belangen behartigen, namelijk de Fietsersbond en Rover. Dankzij de toename van winkelen via Internet, komt het met de bezorgdienst ook wel goed.

Wat overblijft is dat er nog heel veel lobbywerk nodig is, om bij overheid en politici het bewustzijn bij te brengen dat dat autorijden niet vanzelfsprekend is en zou moeten zijn. Het kan wel degelijk anders. Van de overheid mogen we verwachten de drie noodzakelijke randvoorwaarden goed te organiseren.

Tags: , , ,