Archive for category Milieu

Sporters willen niet lopen …

Vorige week kreeg ik via de mail het verzoek een petitie te tekenen tegen autoverkeer in het Diemerpark. Ik heb gevraagd wat er precies aan de hand is. Het verbijsterende verhaal staat hieronder:

In een deel van het Diemerpark zijn er sportvelden, en die zullen uitgebreid worden. Om de sportvelden te bereiken vanaf de weg moet je nu een stukje lopen of fietsen. Bezoekende clubs moeten nu dus iets verderop parkeren. Dat kan op ongeveer 900 meter vanaf de sportvelden in het Diemerpark in een parkeergarage met veel leegstaande parkeervakken). De sportclubs vinden dat dat te ver is voor de bezoekers en wensen daarom dat er vlakbij de sportvelden, midden in het park, een autoparkeerterrein aangelegd wordt. Om dat parkeerterrein te bereiken, zouden de auto’s door het park moeten rijden, op een fiets/wandelpad (dat tot het hoofdnet fiets behoort en een zeer belangrijke fietsverbinding is tussen de nogal afgelegen wijk en de rest van Amsterdam), waardoor fietsers, wandelaars en andere recreanten (skaters…) in de verdrukking zouden komen. Bovendien zouden de auto’s over een lange fiets/wandelbrug moeten rijden die zo smal is dat twee auto’s elkaar moeilijk kunnen passeren.

Natuurlijk zijn er nog veel meer goede redenen om dit niet te willen, maar het is ronduit bizar dat sporters niet in staat zijn 900 m lopend te overbruggen. Meer informatie:

https://sites.google.com/site/houdiemerparkgroen/ en op facebook: http://www.facebook.com/HouDiemerparkGroen.

De petitie kun je teken op:  http://petities.nl/petitie/hou-diemerpark-groen Even doen graag!

Tags: , , , , , ,

Groene Evelien

Het is altijd leuk om reacties op je website te krijgen. Zo kreeg ik enkele weken geleden een mailtje van Evelien Matthijssen uit België. Evelien heeft een leuke weblog over groen leven onder de naam “Green Evelien”. Ze laat zien dat er nog waanzinnig veel te besparen is op energie. Helaas heeft Evelien wel weer een auto. Reden is een ontstellend gebrek aan openbaar vervoer in de buurt. Leuk op te lezen: http://www.greenevelien.com/

Tags: ,

Goed nieuws uit Zoetermeer

Ruim een jaar geleden schreef ik in deze blog over de spitsstrook voor de A12 bij Zoetermeer. Toen was het idee dat de Milieu Effect Rapportage(MER) begin 2010 klaar zou zijn. Dat is iets later geworden en met ene goede reden. Volgens de mEr zouden er geen aanvullende maatregelen nodig zijn tegen de geluidsoverlast in de wijken aan de noordkant van de A12. Het goede nieuws komt in twee delen. Het eerste is dat Rijkswaterstaat besloten heeft het asfalt te vervangen door ZOAB. Dat scheelt al een beetje. Daarnaast is het gelukt om in de driehoek gemeente Zoetermeer, Rijkswaterstaat en gewest Haaglanden een deal te sluiten om de financiering van geluidswanden rond te krijgen. Dat scheelt heel veel lawaai-overlast en een bevolkingsopstand in Zoetermeer.

Nog een jaartje geduld en dan kan het al klaar zijn. Het wachten is nu op de handtekening van de minister…

Tags: ,

Het recht van de haastigen

Enkele weken geleden was er weer gedoe rondom Schiphol. Schiphol wil groeien en de omwonenden vinden dat natuurlijk minder leuk, vanwege het lawaai. Ik heb zelf mogen ervaren hoe erg het kan zijn, tijdens een kampeerweekend daar ergens in de buurt. De “randen van de nacht” lopen tot na middernacht en beginnen ‘s-morgens al heel vroeg. Minutenlang hoor je daverend gebulder boven je hoofd. Tenten isoleren van nature erg slecht tegen geluid, waardoor ik plotseling veel meer begrip heb gekregen voor de omwonenden.

Bij mij in de buurt is het niet veel beter. De A12 maakt zeker bij windstil weer veel lawaai. Rustig in de tuin zitten is er al jaren niet meer bij. Er zijn intussen weer plannen in de maak, waarbij nog harder rijden wordt toegestaan. Waarom heb je anders al dat asfalt? Tien rijstroken naast elkaar liggen er bij de laatste uitbreiding ergens in de buurt van Abcoude. Zonde dat je daar niet heel hard mag…

Blijkbaar vinden we dat mensen die haast hebben om van A naar B te gaan veel meer rechten hebben dan de mensen die wonen in het gebied waarde haastigen doorheen trekken. We vinden dit heel normaal. Om de haastigen te faciliteren, worden kruisingen opgeheven, wegen verbreed en dit gaat altijd ten koste van de laangzaamste gerbuikers. Het is ene internationaal verschijnsel. In Frankrijk zie je dat er geen trottoirs zijn, als het autoverkeer dat vraagt. In Duitsland en Spanje worden fietspaden op de stoep aangelegd, dit ten koste van de voetgangers.

Hoelang accepteren we dit nog? Waar is de balans tussen mijn leefomgeving en het recht van anderen om er met een noodvaart doorheen te trekken en mij met de overlast te laten zitten? Natuurlijk, het is min of meer ene wederzijds recht. Ik mag ook op de autoweg en in de snelle trein, maar er is geen halte bij mij in de buurt. Vroeger moest de reiziger nederig toestemming vragen om door een gebied te trekken. Bij de vele tolpunten moest er zelfs voor worden betaald. We hoeven niet terug naar die tijd, maar iets meer evenwicht in de belangenafweging lijkt mij wenselijk.

Tags: , ,

Try this at home!

Amerikaanse onderzoekers hebben een model gemaakt, waarmee je kunt uitrekenen hoeveel land en water nodig is voor bepaalde scenario’s van onze energievoorziening. In een artikel in het clubblad van de vereniging van  elektrotechnische ingenieurs (IEEE), Spectrum, schrijven ze over hun eigen verbazing dat dat bijvoorbeeld biobrandstoffen geen bruikbare oplossing vormen. Er is niet genoeg land  om ons huidige welvaartsniveau te handhaven. Zonne-energie scoort op dat punt veel beter.

Het leuke is dat je zelf met dit model kunt spelen via deze link:

http://www.inorganicenergy.com/CreateWorld.aspx

Je eigen klimaattop op internet!

Tags: , ,

Rekeningrijden

Misschien is het eindelijk zo ver. De minister wil nu echt het rekeningrijden gaan invoeren. Is dat een goed idee? Als je er even over nadenkt waarschijnlijk niet. Het vraagt een enorme investering plus hoge jaarlijkse kosten. In de Volkskrant is al gesuggereerd om gewoon de accijnzen op benzine en diesel te verhogen in ruil voor afschaffing van de wegenbelasting. Dit doet precies wat je zou moeten doen, de benzineslurpers betalen het meest. Je hebt dan alleen nog een aanvullende vervuilingstaks nodig voor vieze motoren. Wat je hiermee niet kunt oplossen is het gebruik van drukke wegen tijdens de spits. Ook daarvoor hebben we al jaren een prima oplossing,: de file.

Tags: , , ,

Startnotitie

Ik woon in Zoetermeer tamelijk dicht bij de A12. De A12 veroorzaakt een constant achtergrond lawaai, dat vooral bij rustig weer goed te horen is. Daarnaast wordt er fijnstof uitgestoten. Hoeveel en hoe erg dat is weet ik niet. Het lawaai valt op en is de bewoners van de wijk al jaren een doorn in het oog. Tot nu toe is er geen bereidheid van de overheid geweest om hier iets aan te doen.

Enkele maanden geleden kondigde Rijkswaterstaat aan een spitsstrook te willen aanleggen. Dat heeft een heel proces tot gevolg. Dit begint met een Startnotitie. Deze kreet kende ik nog niet, maar blijkbaar heb je er inspraak op en zo trok ik samen met enkele honderden inwoners van Zoetermeer naar een bijeenkomst over de Startnotitie.

Een Startnotitie blijkt eigenlijk ene projectvoorstel te zijn. In de Startnotitie wordt uitgelegd welke alternatieven bekeken zijn en welke alternatieven verder uitgewerkt worden. In de Startnotitie staat ook de aanpak voor de Milieueffectrapportage (MER) beschreven.

De inspraak biedt omwonenden de mogelijkheid alternatieve oplossingen aan te dragen en om de invloed te hebben op de aandachtspunten van de MER.  Tijdens de bijeenkomst gaf Rijkswaterstaat een boeiende toelichting over hoe de wet omgaat met geluidsoverlast. Sterk vereenvoudigd komt het er op neer dat zolang er niets aan de weg verandert, onze overheid ook niets hoeft te doen aan overlast. Als er wel wat verandert, moet de overheid onderzoeken of de overlast boven een drempel uit komt. Als het lawaai boven de norm komt, moet de overheid maatregelen nemen om in ieder geval aan de norm te voldoen en bij voorkeur om aan de streefwaarden te voldoen.

Dus, als we geluk hebben, gaat er eindelijk iets gebeuren aan de lawaaioverlast van de A12. Als we pech hebben wordt het alleen maar erger en zitten we nog minstens 10 jaar met de ellende. Wordt vervolgd eind 2009 als de MER klaar is.

Tags: , ,

Filevrije dag

Donderdag 9 oktober is bestempeld tot filevrije dag. Natuurlijk waren er net zoveel files als anders, alleen de spreiding in tijd was groter. De dag heeft vooral symbolische waarde. Laat iedereen een keer nadenken over files en wat je er zelf aan kunt doen om ze te vermijden. Read the rest of this entry »

Tags: , ,

Vakantie(1)

Bijna een traditie, in de vakantie periode schrijven over openbaar vervoer en vakantie. Dit jaar ben ik in Zwitserland geweest.  Deze keer niet met de CityNightline, maar met de rechtstreekse ICE van Amsterdam naar Basel, om ook dat eens te ervaren. Read the rest of this entry »

Tags: , , , , , ,

Drukke weg

Tijdens mijn laatste vakantie heb ik iets gezien, wat me niet loslaat. Op enig moment moesten we langs een tweebaans autoweg fietsen. Aan de ene kant van de weg een fietspad  voor beide richtingen. Aan de andere kant van de weg, stonden boerderijen en woningen, met een uitrit direct op de weg. De weg was zeer druk en er werd hard gereden. Read the rest of this entry »

Tags: , , ,